Prateik Dalmia

Course Name Course Title Semester Syllabus
ECON306 Intermediate Microeconomic Theory and Policy Summer 2017 I
ECON306 Intermediate Microeconomic Theory and Policy Summer 2016 II
  • UMD globe
Email: dalmia@econ.umd.edu